Snickare

Vilka är vi?

Thomas Claesson Bygg AB, TC Bygg, är en välrenommerad byggfirma. I över 30 år har Thomas Claesson och hans gäng hjälpt många kunder att förverkliga sina drömmar.
TC Bygg startades 1987 av Thomas Claesson. Idag är vi 30 anställda och vårt arbetsområde är främst i Falköping med omnejd. Bra service är en självklarhet för oss. Våra anställda har en gedigen kompetens och många har en lång erfarenhet i byggbranschen. Att anlita oss är därför ett tryggt val, vi har funnits länge och vet vad vi kan. Men för oss handlar bra service också om den personliga kontakten. För oss är en god kundrelation A och O. Vi vet att det krävs ett gott samarbete och ett stort förtroende mellan alla inblandade när man ska bygga välfungerande byggnader. Vi erbjuder dig nära service och vi är måna om en dialog med dig som kund genom hela projektet. På TC Bygg är det Thomas Claesson som står för den tryggheten. Basen ligger i Bredene utanför Åsarp, mellan Falköping och Ulricehamn. Vårt mål är alltid detsamma – en nöjd kund som vill anlita oss igen.

Vad erbjuder vi?

Vår personal har kompetens inom många områden. Vi utför alla typer av bygg- och snickeriarbeten, vi murar, vi sätter kakel och lägger klinker och tar hand om markarbetet.
Våra projekt har en stor variation, vilket vi också ser som ett tecken på vår kompetens. Vi utför allt från stora totalentreprenader till mindre servicejobb hos privatkunder. Vi bygger nytt, bygger till och bygger om. Vi har lång erfarenhet av nybyggnationer av ladugårdar och hus. Vi har byggt ut, till och om, renoverat hus, kök och badrum, byggt altaner, industri- och lagerlokaler. Ja, vi löser det mesta som har med byggnationer att göra. Vi ger dig tips och råd innan och under utförandet. Vi samarbetar med kompetenta underleverantörer inom VVS, el, markanläggning, isolering, grunder, målning, mattläggning mm. Som underlättar för kunden.

Kom i kontakt med oss.

Adress

TC Bygg
Bredene Korsgården
521 71 Åsarp

Telefon/Mail

Telefon: 070-645 01 35
Mail: inf@tcbyggab.se
Instagram: @tcbyggab

Här hittar ni oss.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsglädje och god hälsa är förutsättningar för att skapa en stimulerande arbetsmiljö. Thomas Claesson Bygg AB kommer alltid att sträva efter att vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag där personalen trivs och utvecklas. Arbetsmiljöarbetet inom TC Bygg AB skall omfatta hela verksamheten och medarbetarnas totala arbetssituation. Fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas, vilket innebär att TC Bygg AB aktivt arbetar med att minimera risker för arbetsskador, olycksfall och tillbud på våra arbetsplatser.

TC Bygg AB arbetar med aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet genom att:

– Tillsammans med skyddsombud och medarbetare bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete det präglas av en öppen attityd med ständiga möjligheter till förbättring.– Förebygga olyckor, förslitningsskador och andra arbetsrelaterade sjukdomar med hjälp av bra maskinell utrustning och hjälpmedel.

– Regelbundet hälsoundersöka de anställda.

– Aktivt arbeta med rehabiliteringsfrågor.

– Skapa en bra trivsel och gemenskap på företaget.

– Arbeta med konkreta förbättringar av arbetsmiljön.