Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsglädje och god hälsa är förutsättningar för att skapa en stimulerande arbetsmiljö.  Arbetsmiljöarbetet inom TC Bygg AB skall omfatta hela verksamheten och medarbetarnas totala arbetssituation.

Fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas, vilket innebär att TC Bygg AB aktivt arbetar med att minimera risker för arbetsskador, olycksfall och tillbud på våra arbetsplatser.

 

Om medarbetarnas effektivitet

TC Bygg AB arbetar med aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet genom att:

  • Tillsammans med skyddsombud och medarbetare bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete det präglas av en öppen attityd med ständiga möjligheter till förbättring.
  • Förebygga olyckor, förslitningsskador och andra arbetsrelaterade sjukdomar med hjälp av bra maskinell utrustning och hjälpmedel.
  • Regelbundet hälsoundersöka de anställda.
  • Aktivt arbeta med rehabiliteringsfrågor.
  • Skapa en bra trivsel och gemenskap på företaget.
  • Arbeta med konkreta förbättringar av arbetsmiljön

Thomas Claesson Bygg AB kommer alltid att sträva efter att vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag där personalen trivs och utvecklas.

Thomas Claesson Bygg AB