Lantbruk & Industri

Lantbruk & Industri

Vår personal har kompetens inom många områden. Vi utför alla typer av bygg- och snickeriarbeten, vi murar, vi sätter kakel och lägger klinker och tar hand om markarbetet.

Våra projekt har en stor variation, vilket vi också ser som ett tecken på vår kompetens. Vi utför allt från stora totalentreprenader till mindre servicejobb hos privatkunder. Vi bygger nytt, bygger till och bygger om

E-mail

info@tcbyggab.se

Telefon

070-645 01 35

Vårt mål är alltid detsamma – en nöjd kund som vill anlita oss igen.