Lantbruk & Industri

Vår personal har kompetens inom många områden. Vi utför alla typer av bygg- och snickeriarbeten, vi murar och tar hand om markarbetet. Våra projekt har en stor variation, vilket vi också ser som ett tecken på vår kompetens. Vi utför bland annat stora totalentreprenader såväl som mindre servicejobb. Vi bygger nytt, bygger till och bygger om.

Ladugård under byggnation
Ladugård

Ladugård

Pågående byggnation Foderbehållare Industrilokal
Snickare Ladugård

Ladugård